ON GAME  PROFESSIONEEL PROJECTLEIDER IN LANDGOEDONTWIKKELING EN GOLFACCOMMODATIES           

           

 [In aanbouw]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginpagina    Terug    Contact

On Game implementeert in al haar werkzaamheden wetgeving op het gebied van flora, fauna, bos en natuurschoon dit in combinatie met mogelijk beschikbare subsidiabele trajecten om de haalbaarheid en een breed gedragen project van de grond te krijgen. On Game heeft door de opgebouwde ervaringen een frisse kijk op praktische zaken, maar heeft ook de kennis om projecten te calculeren en pragmatisch te begeleiden, we werken aan beide zijdes van het vakgebied dus zowel in opdracht van ontwikkelaars als in opdracht van landgoed eigenaren door de opgebouwde kennis en ervaring met het bijbehorende netwerk kan On Game op integere wijze offertes inpassen.

Het ministerie van LNV heeft met de Ecologische Hoofd Structuur een duidelijke visie ontworpen om de ontwikkeling van natuur gestalte te geven in Nederland. Een hogere belevingswaarde van natuur en landschap is verder uitgewerkt in de vijfde nota ruimtelijke ordening met de titel “Ruimte maken, ruimte delen”. De door de overheid gewenste kwaliteit impuls voor de natuur blijkt realiseerbaar door losse componenten met elkaar te verweven, agrarische bebouwing of landbouwkundige gebieden om te vormen en in te richten tot natuur in ruil voor bebouwing met allure. Eenvoudig is het geenszins, men krijgt te maken met provinciale streekplannen gemeentelijke bestemmingsplannen en een woud aan regels en voorwaarden.

Opdrachtgevers zijn bij On Game verzekerd dat de meest ideale combinatie van mens en machine tot zijn recht komt in het gewenste kwaliteitsniveau van betreffende project en dat de economische investering die daarvoor benodigd is op professionele wijze geïmplementeerd wordt in planvorming en beheer.

De opdrachtgevers van On Game zijn zelf ook vaak pragmatisch ingestelde personen die het waarderen als projecten gestalte krijgen en met een no-nonsense instelling gerealiseerd worden.

Samenvattend wat On Game voor u kan betekenen:

Directievoering:

  • Landgoedontwikkeling natuurschoonwet landgoederen

  • Bosbeheer

  • Realisatie van nieuwe natuur

Advisering:

  • Bosbeheer

  • Natuurbeheer

  • Subsidie trajecten

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@ongame.nl.
Copyright © 2005 On Game
Laatst bijgewerkt: 26 september 2007